Styckeriet på Appelblads gård

Här är det fråga om småskalighet och närproducerat. Här styckas bara kalvar och nöt från den egna gården samt grisar från Västra Spöland. Under älgjaktstider kan det även bli fråga om en och annan älg. När slaktkropparna lämnas av vid gården får de hänga i styckrummet som håller 4 grader i väntan på styckning.

I styckrummet står Johan Appelblad, hans son och dotter och skär upp fileér, biffar innanlår m.m.. På händerna har de stålhandskar under plasthandskarna för att inte skära sig i fingrarna. Vid köttkvarnen mals färsen snabbt och effektivt och borta vid vakuummaskinen läggs de olika köttdelarna i plastpåsar. Därefter läggs påsarna i maskinen och töms på all luft.

När köttet är färdigstyckat och vakuumförpackat förvaras det utlastningskylar som håller max 4 plusgrader för vidare befordran främst till konsumenter.