Småviltjakt m.m.

Jaktområdet består av ca 700 ha mycket viltrika miljöer med berg, sjö och ängar som genomkorsas av åar, bäckar och stigar.

Vår filosofi: Vi jagar vilt som är talrikt inom området. Det finns just nu god tillgång på älg, rådjur, räv och bäver. Beträffande hare och fågel är tillgången mindre varför vi just nu är restriktiva med jakt på dessa viltslag. Haren verkar dock vara på återtåg!

Kontakt: info@appelblad.com

 

Bockjakt på rådjur från 16 augusti 2015

Dagkort: 425 kr

Fällavgift: 800 kr

Viltvårdskort

500 kr/jaktår

Fällfångst av räv, grävling, mård, kråka och mink

,

Bäverjakt 2015

Dagkort : 425 kr

Fällavgift: 500 kr

Guidning tillkommer

Hundträning

Dagkort : 250 kr/ekipage