Uno kupar potatis i Västerdal

Bilderna ovan och de följande bilderna är tagna av fotografen Sune Jonsson omkring 1980

Följande text är ett utdrag ur häftet "Trehörningen förr och nu" s 20 (Rune Lövgren 1999)

Pärhörningen

Under krigsåren på 40-talet blev Trehörningen känt genom sin potatisodling. Byn kom till och med att benämnas " Pärhörningen". Många av byns bönder var storodlare, vissa år odlades potatis på omkring 40 hektar. De första storodlarna var Hjalmar Sandgren, Anselm Johansson och Per Appelblad, men efter hand blev de flesta av byns bönder potatisodlare. Höstarnas potatisupptagning var ett stort pådrag. för upptagningen av potatisen användes s.k. "sprättare" som de första åren drogs av hästar, men från år 1942 blev det traktor. Ett 30-tal personer, mest ungdomar, anlitades som plockare. Under några år fick studerande ungdom från Umeå ledigt från skolan för att komma hit och plocka potatis. Att på eftermiddagen frakta potaislådorna från åkern till potatiskällaren var heller inte något litet arbete. För att klara lagringen byggdes under 40- och 50-talen sex större potatiskällare i byn.

 

 

Verner omkring 1980