Uno, Per, Ida och Verner Appelblad omkring 1932 utanför Appelblads gård i Trehör-ningen.

 

Per Appelblad 16 år

Ovan: Per Appelblad 1959

Till höger: Appelblads gård omkring 1920 då Per och Ida flyttade in.

Det stora huset till vänster - på vilket man endast ser gaveln - revs 1945. Ladugården till höger ersattes omkring 1970 av en ny. Västerbottensgården med långsidan hitåt renoverades 1947 och på övervåningen bodde sedermera Verner med familj till dess man byggde ett nytt hus omkring 1965. Uno med familj bodde på nedervåningen, Per Appelblad i bagarstugan som skymtar bakom västerbottensgården.

 

Mera bilder