Kossorna

Dikorna går ute året runt och trivs förträffligt. De är i princip aldrig sjuka. Vintertid har de tillgång till en stor ligghall men ofta stannar de ute, oavsett väder. Kossorna är till övervägande delen av rasen svart Aberdeen Angus med inslag av Simmental, Charolais, Hereford och Limousin. Vi tycker att korsningsdjur är mest fördelaktiga – man får ofta det bästa av alla rasernas egenskaper. Angus t.ex. är den ras som bäst omvandlar fodret så att tillväxten blir optimal, Simmental ger mer mjölk.

Kalvarna föds i mars/april och när vi kontrollerat att det fungerar med mjölk och diande får de gå ut med sina mammor till de andra kossorna. Sedan tillbringar de hela sommaren tillsammans på stora fina beten i Trehörningen. De är alltså uppfödda enbart på mjölk och vad de kan hitta på betet.